Over Ons

Vleugelboot.nl heeft met ingang van het jaar 2015 het alleen-dealerschap in Nederland voor de Quadrofoil verworven.

Dit houdt in dat Vleugelboot.nl met ondernemer Ronald Huese en zijn team zowel het verkoop- als het serviceprogramma in Nederland verzorgt.

Vleugelboot.nl is gevestigd op het adres Kromme Warren 6 te Echtenerbrug, van waar u mobiel op lokatie wordt bediend.

Vleugelboot.nl beschikt over een uitstekend geoutilleerd servicenetwerk met landelijke dekking.

Door jarenlange watersportervaring weten de mensen van Vleugelboot.nl precies wat de huidige watersporter aan eisen stelt en kunnen hier perfect op inspelen.